Skip to main content

Gweithio
gyda’n gilydd
i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant

Strategaeth Mamolaeth a’r Blynyddoedd Cynnar ar gyfer Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro 2022-2026

Dechrau yma

Mae’r wefan hon yn gydweithrediad rhwng cynghorau sir Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro, ynghyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Mae’n amlinellu sut rydym yn bwriadu darparu gwasanaethau Mamolaeth a’r Blynyddoedd Cynnar integredig, mwy effeithiol a mwy effeithlon i filoedd o deuluoedd yng ngorllewin Cymru.

Bwriedir i’r strategaeth hon:

  • ymateb i anghenion go iawn teuluoedd a gweithwyr proffesiynol gwasanaethau
  • fod yn weithredadwy ac yn fesuradwy
  • yn hawdd i’w darllen

Ar y tudalennau hyn fe welwch y canlyniadau rydym am eu cyflawni, yr hyn rydym wedi’i ddysgu o waith ymchwil, a’n strategaeth yn fanwl.

Darllenwch mwy: Cyflwyniad
Skip to content